Created by BOOSTNET / Design by EXLOGO,

Oferta

Prowadzenie ksiąg handlowych:

 

● organizacja działu księgowości

● tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości

● rejestracja dokumentów księgowych

● prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)

● przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych

- prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

● przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy

● Sporządzanie niezbędnych sprawozdań wynikających z odpowiednich ustaw podatkowych oraz statystycznych

● Bieżące informowanie klienta o przepisach prawnych z zakresu działalności oraz o ich zmianach

● Wyprowadzanie wszelkich zaległości podatkowo-finansowych

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:

 

● dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów

● przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-5, PIT-4, VAT-7

● prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

● roczne rozliczanie działalności

Obsługa kadrowo-płacowa, deklaracje ZUS:

 

● przygotowywanie umów o pracę

● przygotowywanie list płac

● przygotowywanie deklaracji ZUS

● rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4

● rozliczanie umów zleceń i o dzieło

● przygotowywanie deklaracji rocznych

Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego:

 

● dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów

● przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-4, VAT-7

● prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

● roczne rozliczanie działalności

Usługi dodatkowe:

 

● zwrot VAT niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM)

● pomoc w przygotowaniu wniosków o uzyskanie dotacji z PUP

● ustalanie kapitału początkowego

● pomoc w rejestracji firmy/wyrejestrowaniu firmy

● konsultacje i doradztwo w zakresie prowadzonej działalności

● reprezentowanie klienta podczas kontroli US i ZUS

● pomoc w sporządzaniu pism urzędowych potrzebnych do prowadzenia działalności

● administrowanie sprzedaży

● outsourcing pracowników działu księgowości

● inne prace zlecone przez klienta

Zeznania roczne:

 

● PIT-16 – karta podatkowa

● PIT-28 – ryczałt ewidencjonowany

● PIT-36 – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

● PIT-37 – osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej